oebesna2

ΑΡΧΙΚΗ

Έχει καταθέσει κατά καιρούς σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ πλήθος τεκμηριωμένων προτάσεων που αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και ειδικά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας αλλά και το φορολογικό, ζητήματα που σχετίζονται αρχικά με τη  βιωσιμότητά τους  και  κατ’ επέκταση την ανάπτυξή τους..
Όσον αφορά την πρόταση νόμου της κυβέρνησης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί οι ρυθμίσεις που εμπεριέχει οδηγούν στην περαιτέρω φτωχοποίηση τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους χωρίς ταυτόχρονα να λύνουν το ασφαλιστικό και το θέμα της βιωσιμότητάς του, αφού  η πρόταση αυτή:
 
1) Αγνοεί την πραγματική δυνατότητα των ασφαλισμένων και των νοικοκυριών τους, να σηκώσουν το οικονομικό βάρος που σχεδιάζεται.
2) Βασική προτεραιότητα φαίνεται να είναι η εξεύρεση πόρων από τους ασφαλισμένους, χρησιμοποιώντας τις ασφαλιστικές εισφορές ως ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα καλύψει μέρος του  χρέους.
3) Καταδεικνύει τη σκληρή στάση των νομοθετών, αφού δεν λαμβάνουν υπόψη τη τραγική οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα κι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν προβλέπονται διευκολύνσεις στην αποπληρωμή παλαιών χρεών.
 
 Η τυχόν εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση, αυτή θα πλήξει ολόκληρη την κοινωνία και θα καταστρέψει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αφού θα οδηγήσει σε δήμευση του εισοδήματος των ασφαλισμένων, σε μαζική και βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μεγάλου αριθμού ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων (κλείσιμο  καταστημάτων –επιχειρήσεων), αύξηση της ανεργίας καθώς επίσης και σε έξαρση της φοροδιαφυγής, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται επισφαλής και αβέβαιη η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.
 Στο όνομα του δημοσιονομικού «νοικοκυρέματος», οι συνεχείς και  βίαιες περικοπές των συντάξεων δεν ωφέλησαν το ασφαλιστικό σύστημα, αντίθετα απαξίωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια ασφάλιση, ενίσχυσαν όχι μόνο την εισφορο-διαρροή, αλλά και την ίδια την ύφεση. Επιπλέον, με την εκτίναξη της ανεργίας, τη συρρίκνωση των μισθών και  την αποστέρηση των ταμείων από κρίσιμους κοινωνικούς πόρους υπολογίζεται ότι χάθηκαν από το ασφαλιστικό σύστημα τεράστια ποσά την τελευταία 5ετία.
Η λύση σε αυτήν την τραγική πραγματικότητα, δεν μπορεί να είναι ένα σύστημα που θα δίνει «επίδομα» ως κύρια σύνταξη (χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα βασική-εθνική), θα υφαρπάξει τους πόρους και θα προσφέρει εξαθλιωμένους πελάτες στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά .
Και φυσικά λύση δεν μπορεί να αποτελέσει η περαιτέρω μείωση των συντάξεων γιατί οι συντάξεις αποτελούν την κυριότερη πηγή εισοδήματος για το 52% των νοικοκυριών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ότι αν και μειώνονται δραστικά οι συντάξεις τα τελευταία χρόνια, συγκριτικά αυξάνεται η σημαντικότητά τους ως κύρια πηγή εισοδήματος των νοικοκυριών, αφού λόγω της ύφεσης αυξάνεται η ανεργία με παράλληλες μειώσεις μισθών.
Οι όποιες περιοριστικές παρεμβάσεις της πολιτείας στο επίπεδο των συντάξεων δεν «νοικοκυρεύουν» το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά επηρεάζουν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα, την εγχώρια κατανάλωση και εν τέλει το βιοτικό επίπεδο του μεγαλύτερου και αρκετά ταλαιπωρημένου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας.
 
Οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας για την μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, σε συνδυασμό πάντα με το φορολογικό είναι :
 •  Να υπάρξει σύνδεση εισοδήματος και εισφοροδοτικής ικανότητας, πράγμα το οποίο και αποτελεί διαχρονική μας θέση, καθώς τα ασφαλιστικά βάρη πρέπει να μοιράζονται αναλογικά και βάσει της εισφοροδοτικής  ικανότητας του καθενός..
 • Η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ασφάλιση υγείας) θα πρέπει να αποτελεί ένα σταθερό ποσό, αφού με βάση την ισότητα των παροχών, δεν μπορεί να κατανέμονται διαφορετικά τα ασφαλιστικά βάρη. Άλλωστε η αναδιανομή για την υγεία, όπως και για τις συντάξεις πρέπει να επιδιώκεται μέσω της φορολογίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετακυλίεται στο ασφαλιστικό σύστημα.
 • Είναι αναγκαία η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για το ασφαλιστικό σύστημα. Γι΄αυτό και επαναφέρουμε την πρόταση για παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον για τα δυο (2)επόμενα έτη, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του.
 • Να υπάρξει ουσιαστική ενεργοποίηση και διεύρυνση των παροχών που προβλέπονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς του ΟΑΕΕ (Ανεργίας, Επαγγελματικής Εστίας) που διατηρούνται στον ΟΑΕΔ. Αλλιώς  είναι επιβεβλημένο να γίνει η αναστολή είσπραξης των σχετικών εισφορών μέχρι την ουσιαστική ενεργοποίηση των παραπάνω λογαριασμών.
 • Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ένα διαρκές και πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικότερα στον ΟΑΕΕ, στη λογική «παγώματος» της οφειλής και μεταφοράς σε μεταγενέστερη φάση του ασφαλιστικού βίου, με ενδεχόμενη χρήση ενός πολύ μικρού ποσού δόσης απεριόριστου αριθμού.
 • Η έννοια και η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος δεν έχει πλέον καμιά νομιμοποιητική βάση στο νέο φορολογικό σχέδιο, λόγω των αναλογικών και προοδευτικών επιβαρύνσεων σε ασφαλιστικό και φορολογικό σχέδιο. Εξάλλου η ύπαρξη τεκμαρτού υπολογισμού εισοδημάτων παράλληλα με την εφαρμογή του περιουσιολογίου και άλλων έμμεσων μορφών ελέγχου,  θεωρούμε ότι είναι  αναχρονισμός.
 • Θεωρούμε επιβεβλημένη την επαναφορά των συντελεστών φορολόγησης των επαγγελματιών στην ενιαία προοδευτική κλίμακα φορολόγησης. Ίδια φορολογία για όλα τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος είναι η βάση της δίκαιης φορολόγησης. Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να συνοδευτεί από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και από την απαλοιφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία πλέον καλύπτεται από τις αυξημένες φορολογικές εισφορές. Επιπλέον, προκειμένου να μην πληγεί ανεπανόρθωτα η επιχειρηματικότητα, θα πρέπει η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση να αντιμετωπιστούν υπό ενιαίο πρίσμα και να μην υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50% του εισοδήματος που προκύπτει από εργασία- επαγγελματική δραστηριότητα.
 
  Θεωρούμε ότι οι παραπάνω βελτιώσεις αποτελούν αναγκαίους όρους για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και δίκαιου ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος.

 

 

Τα μέλη μας (αλφαβητικά)

1. Ανθοπωλών

2. Αργυροχρυσοχόων- Ωρολογοποιών

3. Αρτοποιών

4. Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών ΝΔ. Ελλάδας

5. Βαφέων- Φανοποιών  Αυτ/των

                                     περισσότερα...

Φυλλάδιο ΟΕΒΕΣΝΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 • ΔΤ Σωματείου Ταξί: H μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές με ταξί

  Από 01 Ιουνίου ισχύει και για τη μεταφορά με ταξί η μείωση ΦΠΑ στο 13% στο κόμιστρο, μέτρο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγοράς που έχει κλονιστεί ιδιαίτερα λόγω πανδημίας. Επί της ουσίας πρόκειται για σημαντική μείωση στη μεταφορά που μετακυλίεται στο επιβατικό κοινό το οποίο θα μπορεί να μεταφέρεται οικονομικότερα στον προορισμό του, αφού καθιστά τη χρήση ταξί ιδιαίτερα προσιτή. Ταυτόχρονα, οι δύο Μεταφορικοί Συνεταιρισμοί ταξί της Πάτρας έχουν εκσυγχρονιστεί πλήρως με τη χρήση της τηλεματικής που κάνει γρήγορες και εύκολες τις διαδικασίες της αναζήτησης ταξί και των μισθώσεων, μετατρέποντας το ταξί σε προσιτό και ασφαλέστατο μέσο για τη μεταφορά. Χαιρετίζουμε τις ενέργειες αυτές και η προσπάθειά μας είναι η μείωση του ΦΠΑ να καταστεί μόνιμο μέτρο και όχι πρόσκαιρο, όπως ισχύει τώρα, με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη.
 • ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΜΑΪΟΥ

  Για την Κυριακή 03 ΜΑΪΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Μαραγκοπούλου 74, 2610-623368 Για την Κυριακή 10 ΜΑΪΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέριθα εφημερεύουν οι ΑΦΟΙ ΦΑΛΙΕΡΟΙ, Γ. Παπανδρέου 60, 2610-337735 Για την Κυριακή 17 ΜΑΪΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύουν οι ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Β.-ΚΑΥΚΑΣ Ι. Ο.Ε, Ευβοίας 210 , 2610-361668 Για την Κυριακή 24 ΜΑΪΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πατρών Κλάους 18, 2613-009111 Για την Κυριακή 31 ΜΑΪΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύουν οι ΑΦΟΙ ΒΕΡΡΑ, Γ. Παπανδρέου 83, 2610-338046
 • ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

  Ο σύλλογος Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών νομού Αχαΐας, σας ενημερώνει ότι οι εφημερίες των καταστημάτων Βουλκανιζατέρ για τον ΑΠΡΙΛΙΟ έχουν ως εξής: Για την Κυριακή 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Δημοκρατίας 91-Οβρυά, 2610-525.394 Για την Κυριακή 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, Πανεπιστημίου 208, 2610-435.197 Για την Κυριακή 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύουν οι ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΙ, Ακρωτηρίου 238, 2610-52.52.22
 • ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ

  Για την Κυριακή 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύουν ο ΚΡΟΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πανεπιστημίου & Γυθείου1-3 Κόμβος Κουρτέση, 2610-220999 Για την Κυριακή 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Κορίνθου 454 & Ελ. Βενιζέλου, 2610-321.692 Για την Κυριακή 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύουν ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ακρωτηρίου & Γλαύκου, 2610315554 Για την Κυριακή 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Αρχ. Κυρίλλου 38 & Θεμιστοκλέους, 2610-331965 Για την Κυριακή 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει οι ΑΦΕΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Ακτή Δυμαίων 35, 2610-333.223
 • ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  Για την Κυριακή 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πατρών Κλάους 47, 2610-621.601 Για την Κυριακή 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Ακρωτηρίου 224, 2610-346690 Για την Κυριακή 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΘΕΡΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Ν.Ε.Ο Κορίνθου & Νέστορος, 2610-436516 Για την Κυριακή 23ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα εφημερεύει ο ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δημοκρατίας 2 Οβρυά (δίπλα από Αγ. Σωτήρω), 2610-524490