ΑΡΧΙΚΗ

 

Συνάδελφοι,

Λόγω των καθημερινών ραγδαίων εξελίξεων αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού Covid 2019, με αίσθημα ευθύνης, συμμορφωνόμαστε στις υποδείξεις των ειδικών και της πολιτείας και προχωρούμε στην ακύρωση του Κλαδικού Συμβουλίου που είχε οριστεί για τις 16 Μαρτίου.

Αντί αυτού, και για την καταγραφή των προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω των συνθηκών, διαμορφώνεται ειδική πλατφόρμα κατά κλάδο και επιχείρηση, που θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά. Οι συμπληρωμένες πλατφόρμες θα αποσταλούν στην επιτροπή, που ήδη έχει συγκροτηθεί και αποτελείται από εκπροσώπους φορέων όπως Εμπορικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, ΟΕΒΕΣΝΑ, ΕΕΣΠ, ΣΚΕΑΝΑ κτλ, με σκοπό να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν άμεσα τα αιτήματα για μέτρα στήριξης και ενίσχυσης στα αρμόδια υπουργεία. Παρακαλείστε να ανταποκριθείτε γρήγορα προκειμένου να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις.

Θα επανέλθουμε με σχετικές ενημερώσεις και την αποστολή της πλατφόρμας.

Όλοι οφείλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού.