Η Γραμματεία της ΟΕΒΕΣΝΑ εξυπηρετεί καθημερινά 8: 30-14: 30

Γραμματειακή Υποστήριξη προσφέρει 1 υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. η κα Λιβάνου Σοφία